KONKURSOWY SPÓR

Gmina Węgierska Górka: dyrektorzy szkół zostaną czy nie?
Czy w trzech szkołach gminy Węgierska Górka dojdzie do konkursów na dyrektorów? Domaga się tego grupa rodziców. Z kolei część radnych chce, aby konkursów nie było.