Prenumerata

Prenumerata
We wszystkich oddziałach „RUCH” na terenie całego kraju oraz we wszystkich urzędach pocztowych i u listonoszy na terenie powiatu żywieckiego. Można też skorzystać z linku:
www.prenumerata.ruch.com.pl
lub zadzwonić: tel. 22/6937000, 801800803 – koszt połączenia wg taryfy operatora.
Informacji o prenumeracie krajowej udzielają także oddziały terenowe RUCH S.A.

Prenumerata elektroniczna:

Prasabeskidzka.pl