ZAMĘT WOKÓŁ ZAPORY

Nietypowy wniosek sołtysa
Sołtys Międzybrodzia Bialskiego zawnioskował do władz gminy Czernichów, by wystąpiły do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z prośbą o zmianę nazwy urzędowej Zbiornik Porąbka na Zbiornik Międzybrodzie Bialskie.